Multi PEPP – limen til polyethylen (HDPE og PE) og polypropylen (PP)

Som bekendt leverer vi et klæbemiddel til limning af polyethylen (PE) eller polypropylen (PP) på polyethylen eller polyethylen til stål eller aluminium eller gummi med et CN-lag. Denne lim, Multi-PEPP gør det muligt at fremstille slidbestandige plader med meget gode antiklumpningsegenskaber lavet af HDPE eller UHMWPE til siloer eller vogne

Typiske plader i dimensioner på ca. 1 x 2 m er ekstremt dyre (over 1.000 Euro listepris). Med Multi-PEPP kan omkostningerne reduceres dramatisk.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUsfAhM_VXM4&data=05%7C01%7C%7Cb651f323a4b54e2a5f4108da3fc6ad7a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637892419778849698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LmqihOobXjL8IIYZCN1ecY9dfUZknuHEvHxezYn4PRA%3D&reserved=0

En kunde har forespurgt, om det også vil binde på træ. De næste billeder viser en lille test.

Prøveemner med Multi PE/PP
Træstykke limet og et PE prøvestykke limet med Multi PE/PP
Resultat af vedhæftningstest. Bruddet finder sted i træet og ikke i mellem træ og lim.

Multi PE/PP